top of page

Alapítvány

Tevékenységeink

Célunk

Az alapítvány célja, hogy támogassa az autizmus spektrum zavarban érintett kamaszok és fiatal felnőttek egyéni képességeinek és szükségleteinek megfelelő fejlődését, életvezetését és társadalmi integrációját. Szakmai munkánkban a legáltalánosabb hosszú távú célunk az egyéni képességek mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése, a gyermekkorból a felnőttkorba történő átmenet megtámogatása. 

Rövid távon...

 • Autizmus spektrum zavarban érintett kamaszok, fiatalok komplex gyógypedagógiai fejlesztése az autizmus-specifikus módszertan és kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazásával – individualizált felmérés, tervezés, kivitelezés és értékelés megvalósításával
   

 • Gyógypedagógiai és pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás az érintett kamaszok, fiatalok és családjaik számára
   

 • Kortárs és sorstárs segítők bevonása az érintett kamaszok, fiatalok és családjaik támogatása során 
   

 • Kiegészítő terápiákon (pl. művészetterápia, állatasszisztált terápia), szabadidős programokon (pl. klubok, kirándulások) való részvétel lehetőségének biztosítása

Hosszú távon...

 • Az érintett fiatalok és felnőttek pályaválasztásának segítése, tervezése, a továbbtanulás támogatása
   

 • Az érintett fiatalok és felnőttek munkaerőpiacon való elhelyezkedésének segítése, elsősorban támogatott foglalkoztatás keretein belül
   

 • Az érintett fiatalok és felnőttek számára az egyéni képességeikhez, szükségleteikhez leginkább illeszkedő lakhatási forma feltérképezése– elsősorban támogatott lakhatás és lakóotthoni elhelyezés formájában
   

 • Az átmenetek támogatása individualizált felmérési, tervezési folyamatokra alapozva
   

 • Az érintett fiatalok és felnőttek életvezetésének hosszú távú támogatása, követése
   

 • Szemléletformálás, a társadalmi integráció elősegítése

bottom of page